menu

Kroužky kybernetiky

Kroužky kybernetiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nabízí studentům kroužek kybernetiky, který by probíhal na Wichterlově gymnáziu vždy jednou za 14 dní v délce cca 2,5 hod. Cena: nižší gymnázium (do 14 let) 500 Kč na pololetí, od 15 let je poplatek dobrovolný.

Zatím zjišťujeme zájem z vašich řad o tento kroužek. Pokud byste měli zájem kroužek navštěvovat, vyplňte prosím
tento dotazník.

Bližší informace na http://krouzkykybernetiky.vsb.cz/.