menu

Mimoškolní aktivity pro žáky nižšího gymnázia

Mimoškolní aktivity pro žáky nižšího gymnázia

Našim žákům se snažíme nabízet i zajímavé mimoškolní aktivity. Nabídku se neustále snažíme aktualizovat a přizpůsobovat zájmu. V současné době mohou žáci vybírat z této nabídky:

 • Matematika pro chytré hlavy  – prima a sekunda. Setkání vede RNDr. Radek Krpec, Ph. D., vedoucí Katedry matematiky a didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Zájemci se věnují zajímavým oblastem matematiky. Kroužek je zaměřen na zábavnou matematiku, na kombinatorické úlohy a úlohy na logické uvažování, geometrickou představivost, které vycházejí svou koncepcí z konstruktivistické (objevitelské) metody vyučování matematice (např. metoda vyučování matematice prof. Hejného). Kroužek vznikl za finanční podpory města Ostravy!!!
  Termín: čtvrtek 13.50–14.40 jednou za čtrnáct dní, zvlášť skupiny prima a sekunda.
 • Kroužek psaní všemi deseti – žáci nižšího gymnázia se mohou pod odborným vedením Mgr. Martiny Kaniové naučit psát na počítači pomocí deseti prstů. Kroužek vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy.
  Termín: středa 13.50–15.00
 • Programování robotů mBot a LEGO Mindstorms – žáci se mohou pod vedením Mgr. Lady Stachovcové naučit sestavit i naprogramovat různé druhy robotů (například v jazycích Scratch a C). Žáci se rovněž účastní mnoha zajímavých soutěží a workshopů.
  Termín: čtvrtek 13.50–15.00 jednou za čtrnáct dní, zvlášť skupiny prima a sekunda.
 • Žurnalistický kroužek – schůzky redaktorů školního časopisu Ga-Ma-Ja pod vedením Mgr. Gabriely Hudecové. Je možné stát se i dopisovatelem, grafikem, ilustrátorem.
  Termín: pondělí 13.50–15.00
 • Board Games Club – kroužek deskových her, ve kterém se hovoří anglicky pod vedením Mgr. Lukáše Janáče.
  Termín: jednou za 2 týdny ve středu 13:40-15:00
 • Exil skupina První pomoci je kroužek studentů (nejen nižšího gymnázia), kteří se zajímají o první pomoc, zdravovědu a příbuzná témata. V tomto kroužku pracuje asi 25 studentů, kteří se scházejí dle časových možností v budově školy. Mezi naše pravidelně organizované akce patří např. den „První pomoc na Exilu„, kde se zásadami poskytování první pomoci seznamujeme nejen své spolužáky, ale rovněž žáky partnerských ZŠ. Více informací naleznete ZDE.
 • Ekotým působí na Wichterlově gymnáziu od roku 2012. Postupně se zapojil do mnoho ekologických a environmentálních aktivit. Od roku 2014 je škola držitelem titulu Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha. Více informací naleznete ZDE.
 • Pěvecký sbor – žáci si mohou zazpívat pod vedením Mgr. Pavly Zubíčkové písně různých žánrů, od lidových po současné. Pěvecký sbor veřejně vystupuje na akcích školy, jakými jsou vánoční koncert, slavnostní předávání maturitních vysvědčení apod.
  Termín: pondělí 13:50-15:00 nižší gymnázium, (pro vyšší gymnázium: pondělí 15-16 hod).

 

 •  

Předpokládáme, že činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 9. 9. 2019.