menu

Maturity

Maturitní zkoušky (šk. rok 2023/2024)

poslední aktualizace: leden 2024

Jarní termín

Vážení maturanti, níže naleznete nejen všechny oficiální dokumenty, ale hlavně vysvětlení a odpovědi na nejčastější otázky. Pokud by ani to nestačilo, obraťte se na vedení školy, rádi vám pomůžeme.

Vysvětlení změn a FAQ k MZ

1 Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Bližší informace a ukázky jsou na webu maturita.cermat.cz. Doporučujeme všem studentům zevrubně prostudovat tyto stránky.
Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ.

2 Profilová část maturitní zkoušky

Žáci gymnázií skládají další dvě zkoušky. O formě a nabídce rozhoduje ředitel střední školy. Zkoušky mohou být obecně ústní, písemné, praktické a přípustná je rovněž forma obhajoby maturitní práce, popř. kombinace těchto forem.

Seznam předmětů pro profilovou MZ

Žádost o nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem

Kritéria hodnocení profilové MZ

Seznam témat pro ústní zkoušku z cizího jazyka (pro šk. rok 2023/24)

Školní seznam literárních děl k mat. zkoušce 2024 s pokyny pro výběr literárních děl

Platná legislativa vyžaduje, aby byl stanoven a zveřejněn seznam literárních děl. Pravidla pro výběr v souladu s katalogem požadavků. Žáci si vybírají z výše zveřejněného seznamu. Žáci odevzdají seznam literárních děl, která si vybrali pro zkoušku, do 31. 3. 2024, na vytváření seznamu je však samozřejmě třeba pracovat již nyní. Žák, který seznam do stanoveného termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z celé nabídky děl.

Seznam vyplňujte do níže připravené šablony dle připravených pokynů.

Šablona pro seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce

Ukázka správně vyplněné Šablony seznamu literárních děl k ÚMZ z JČ

Maturitní témata pro zkoušky z jednotlivých předmětů.

Témata maturitních prací pro předmět IVT – 2023_2024

Témata maturitních prací pro předmět IVT – 2023_2024 Podzimní období

Legislativa a odkazy

Právní předpisy– 177/2010 Sb., (Maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., Školský zákon č. 561/2004 Sb.)

Maturitní vyhláška– 177/2010 Sb., v aktuálním znění

Školský zákon § 77 až § 82 – část školského zákona týkající se maturitních zkoušek (znení k 1. 9. 2010).

MŠMT – webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Výpisy z DT maturantů

Vážení maturanti, výpisy didaktických testů Vám byly všem odeslány, nicméně je možné, že jste je ještě neobdrželi. Níže najdete vysvětlení CERMAT. Pokud byste se nemohli dočkat, zavolejte, nebo se stavte, výpisy máte u nás...

Číst dále