menu

Doučování žáků z prostředků MŠMT

Doučování žáků z prostředků MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT uvolnilo prostředky určené k zajištění doučování žáků na ZŠ a SŠ, které má kompenzovat případné nedostatky způsobené distanční výukou. Doučování je na středních školách určeno primárně letošním MATURANTŮM, dále pak nižšímu gymnáziu.

Cílovou skupinou jsou tzv. OHROŽENÍ žáci. Cílem doučování není zlepšit bezproblémové žáky, aby byli ještě lepší, tedy např. zlepšení známky ze 3 na 2. V tuto chvíli budeme zjišťovat zájem o doučování. Na základě zjištěných dat se pak pokusíme zajistit vhodný režim a pedagogy (doučovat nemusí výlučně naši pedagogové, je možné využít např. služby externistů, vše bude záviset na zájmu).

1. Pokud máte zájem o doučování, kontaktujte třídního učitele (žák nebo rodič).

2. TU případně učitelé předmětů mohou některým žákům doučování doporučit, pokud mají pocit, že by ho potřebovali, a zároveň splňují kritéria.

3. V průběhu následujících 2 týdnů takto vytvoříme seznam žáků a předmětů, kterých by se doučování týkalo. Žádosti o doučování předkládejte TU do 16.9.

Stránka s informacemi o doučování – https://doucovani.edu.cz/

doucovani-logolink

V příloze najdete kritéria pro doučování, podle kterých budou žáci vybíráni.

HN