menu

Termíny maturitních zkoušek jaro 2020

Termíny maturitních zkoušek jaro 2020

Termíny maturitních zkoušek jaro 2020

V souladu s pokyny MŠMT stanovuji termíny konání ústní a profilové části MZ takto:

10. 6. 2020 – 19. 6. 2020

 

V souladu s §81 odst.7 zákona 561/2004Sb. v platném znění vyhlašuji v termínu 25.5.-29.5. 5 dnů volna k přípravě na konání MZ.

 

Termíny didaktických testů společné části stanovilo MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením takto:

pondělí 1. června 2020
8:00 – didaktický test – matematika, francouzský jazyk
13:00 – didaktický test – anglický jazyk
úterý 2. června 2020
8:00 – didaktický test – český jazyk a literatura
13:00 – didaktický test – německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk
středa 3. června 2020
9:00 – didaktický test – Matematika +

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Složení maturitních komisí zůstává v platnosti (viz nástěnka v systému Bakaláři)

Oficiální Informace MŠMT ZDE