menu

Soutěže

Žáci Wichterlova gymnázia se účastní mnoha vědomostních, odborných i sportovních soutěží. Měřítkem jejich úspechu a motivací při dalším studiu může být umístění na těchto soutěžích. Informace o ústředních soutěžích vyhlahlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jako jsou třeba olympiády a soutěže v konverzacích, naleznete na stránkách jednotlivých předmětů. Zde nabízíme soutěže, které přímo vyhlašuje, organizuje nebo spoluorganizuje Wichterlovo gymnázium.

Od roku 2003 pořádáme mezinárodní Moravskoslezský matematický šampionát. V roce 2008 k němu přibyla i dějepisná Šumná Ostrava. Nejnověji je to pak od školního roku 2009/10 literární soutěž o nejlepší limerick Veršujeme jako o život, která navazuje na dlouholetou tradiční soutěž O cenu Františka Sokola-Tůmy

Všechny soutěže, zcela připravované a realizované pedagogy našeho gymnázia, jsou určené jak pro žáky základních škol (respektive odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), tak pro studenty středních škol. Těší nás i zájem odborné veřejnosti. Hosty soutěží v minulých ročnících byli například Dr. Jiří Grygar, prof. Helena Illnerová, prof. Jiří Drahoš a prof. Kamil Wichterle. Záštitu převzal i prof. Václav Pačes.

Gratulujeme všem studentům Wichterlova gymnázia, kterým se v minulých letech podařilo v ostré konkurenci uspět na krajské a celorepublikové úrovni těchto soutěží. Těší nás, že svou kvalitu dokázali jak v jazykových soutěžích, tak v soutěžích přírodovědných a literárních.