menu

Informatika a výpočetní technika

Plán akcí na šk. rok 2021/22

Předseda
Mgr. Lada Stachovcová
Člen
Ing. Jindra Balarinová
Člen
RNDr. Ivana Breginová
Člen
Mgr. Lenka Dedková
Člen
Ing. David Hrbáč
Člen
Mgr. Martina Kaniová