menu

Exil skupina PP

Exil skupina První pomoci je kroužek studentů, kteří se zajímají o první pomoc, zdravovědu a příbuzná témata. V tomto kroužku pracuje asi 25 studentů vyššího i nižšího gymnázia, kteří se scházejí každý týden v budově školy. Mezi naše pravidelně organizované akce patří např. den “První pomoc na Exilu”, kde se zásadami poskytování první pomoci seznamujeme nejen své spolužáky, ale rovněž žáky partnerských ZŠ

Každoročně pořádáme  výjezdní víkendové setkání v Bolaticích u Opavy. Zde se zdokonalujeme v poskytování první pomoci. Je to akce plná adrenalinu, ale není nouzi ani o legraci.

“Jako každý rok se i letos konal zdravotnický víkend v Bolaticích u Opavy. Hned po příjezdu se konala, možná až moc autentická  simulace teroristického útoku. Také jsme zažili noční pátrací akci, hromadnou autonehodu, několik menších zásahů. Všechny tyto  akce byly prokládány přednáškami se zdravotnickou tématikou. Byl to dobře strávený čas, všichni si to dosyta užili. Těšíme se na další ročník, máme na co vzpomínat,”  říká Matěj Rösner  (člen skupiny PP).

  • Pravidelně se účastníme soutěží v poskytování první pomoci, např.: Soutěž zdravotnických družstev;
  • Směle konkurujeme profesionálním filmovým maskérům 😀
  • Zapojujeme se do celorepublikových sbírek: např.: Světluška, Světový den  boje proti AIDS , Den boje proti rakovině, apod.;
  • Úzce spolupracujeme s profesionály,např. s Červeným křížem Ostrava,  navštěvujeme integrovaný systém PP, dále se vzděláváme a zdokonalujeme 😀
  • Můžete se s námi setkat na Hlavní třídě nebo na  Dnu otevřených dveří.

Mnoho z nás nadšených  pokračuje ve studiu na lékařských fakultách v ČR

Exil skupina PP je naše “SRDCOVKA”

Činnost ESPP zastřešuje paní prof. Irena Šefčíková (sefcikova(at)wigym.cz)

Akce Exil skupiny PP – jaro 2016

Exil skupina PP se na jaře účastnila několika akcí, ze kterých Vám přinášíme pár postřehů. 1. Přednáška o komunikaci “Dne 19.4.2016 nás navštívila bývalá studentka Míša Slováková, která pracuje v krizovém centru...

Číst dále
  • 1
  • 2