menu

První pomoc na Wigymu

První pomoc na Wigymu

Již dlouhodobě probíhají na Wichterlově gymnázium tzv. Dny první pomoci. Ty letošní popisuje člen Exil skupiny PP Matěj Rösner:
“Dny první pomoci, které proběhly v únoru 2018 se, podle mne, víc než povedly. Jak už je zvykem, Exil Skupina PP je pořádala nejen pro studenty Wichterlova gymnázia, ale také pro žáky ostravských základních škol. Zúčastnění měli jedinečnou možnost  si osvojit zásady první pomoci, prohlédnout sanitku Českého červeného kříže a také vidět několik cvičných zásahů v podání členů Exil skupiny PP.
Moc nás těší, že je o první pomoc stále velký zájem a že si lidé uvědomují, jak je důležité první pomoc ovládat. A vy, kteří jste neměli možnost se zúčastnit této akce letos, se můžete těšit na příští ročník nebo můžete začít pravidelně navštěvovat Exil skupinu PP, která ráda přivítá nové členy ve svém přátelském kolektivu.”

Na závěr bychom chtěli poděkovat Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byl hrazen nákup cen pro úspěšné soutěžící.