menu

První pomoc na Exilu

První pomoc na Exilu

Představte si, že jdete ulicí a najednou před Vámi někdo zkolabuje. Věděli byste, jak se správně zachovat v této situaci? Aby co nejvíce studentů na tuto otázku odpovědělo: “ano”,  pořádala Exil skupina první pomoci Wichterlova gymnázia akci: “První pomoc na Exilu”. 24. a 27. února 2017 seznámila studenty Wigymu a žáky některých ostravských  ZŠ s pravidly  poskytování první pomoci.

Všichni zúčastnění si mohli vyzkoušet,  jak ošetřit zlomeniny,  krvácení či provést KPR, což je kardiopulmonální resuscitace Rovněž  si mohli prohlédnou plně vybavenou sanitku nebo vidět nácvik zásahu členů Exil skupiny PP.

V oba dny bylo toto školení vnímáno i jako zábava a soutěž o drobnou pozornost: dort, čokolády a bonbóny. V pátek 24. 2. mezi sebou soutěžily třetí ročníky a kvarta Wichterlova gymnázia. A ačkoliv byly výsledky velmi těsné, zaslouženě vyhrála třída 7. A.

Následující pracovní den – 27. února, navštívili Wichterlovo gymnázium žáci ZŠ Zdeňka Škarvady, ZŠ  Klimkovice, ZŠ Bílovecká, ZŠ Josefa Valčíka, Prima škola Pausterova a ZŠ  J. Šoupala. Odvážím se tvrdit,  že si každý odnesl nejen důležité informace, které někomu třeba jednou zachrání život.

A abychom neskončili tak vážně, je potřeba dodat, že všichni jsme si to náramně užili.

Matěj Rössner, V.A, člen Exil skupiny PP