menu

První pomoc na Exilu

První pomoc na Exilu

Tradiční akce První pomoc na Exilu se letos na Wichterlově  gymnáziu uskutečnila  ve dnech 15. a 18.2.2019.

Členové Exil skupiny první pomoci si pro děti některých porubských a mimoporubských ZŠ a rovněž pro studenty našich kvart, 3. ročníků a septimy připravili několik stanovišť, na kterých simulovali nejrůznější typy situací a zranění  (interní stavy, základy resuscitace, popáleniny, krvácení apod.)  Své znalosti a dovednosti se členové Exil skupiny snažili  předat dětem a studentům zábavnou formou tak, aby všichni zúčastnění byli po proběhnutí akce plní nejen pozitivních dojmů, ale také teoreticky a prakticky ovládali základy první pomoci.

O dobré náladě, která během těchto dvou dnů panovala se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích.  Touto cestou bych ráda poděkovala Exil skupině za skvělou přípravu a práci.