menu

Školní ekotým uklízel odpad

Školní ekotým uklízel odpad

V minulých letech školní ekotým dělal ke Dni Země osvětovou činnost pro ostravskou veřejnost. Tento rok se rozhodl udělat něco velmi praktického. Přidali jsme se ke kampani Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Celkem 7 členů ekotýmu v sobotu 27. dubna uklízelo břehy řeky Odry na hranici PR Polanský les v Ostravě-Jih.

Všem zúčastněným naše příroda moc děkuje. Z povedené akce nabízíme pár fotek.

  • Řídili jsme se mottem kampaně.

  • Odpad byl sbírán do pytlů od pořadatelů kampaně

  • Dvojice kvartánů vytrhávala invazivní nepůvodní křídlatku z náplavky Odry

  • Holky uklízely podél břehu a cyklostezky na opačné straně řeky

  • Z uschlých stonků křídlatky vyrobili hmyzí hotel, který obohatí školní zahrádku

  • Po dvouhodinové práci jsme byli spokojeni

  • V přírodě je o 10 pytlů lidských odpadků méně