menu

Geologické kladívko je naše!

Geologické kladívko je naše!

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava každoročně připravuje pro žáky základních a středních škol mnoho zajímavých aktivit. Pravidelně koncem dubna geologickou sezónu uzavírá krajská soutěž Geologické kladívko. Jedná se o ojedinělou vědomostní soutěž, ve které si mohou žáci ověřit své znalosti v oblasti neživé přírody.
Tříčlenná družstva v kategoriích A – základní školy, B – nižší ročníky gymnázií a C – vyšší ročníky gymnázií se jí mohou účastnit až po vypracování vstupního úkolu, t.j. doplnit informace do připravené odborné práce s geovědním zaměřením. Vlastní soutěž pak obsahuje test z geovědních znalostí, poznávání nerostů a hornin a samostatnou práci z mineralogie, petrografie, geomorfologie a dalších geologických disciplín.
Naši školu reprezentovali Jonáš Dej, Tomáš Janoušek a Bořek Vajda z kvarty B, kteří ve své kategorii v silné konkurenci s přehledem obsadili 1.místo. Blahopřejeme!!!