menu

Nově zvolený školní parlament pro rok 2023/24

Nově zvolený školní parlament pro rok 2023/24

První listopadový týden se uskutečnily volby do Studentského parlamentu pro školní rok 2023/24. Přestože kandidátů bylo málo, volební místnost se těšila velké účasti studentů, čimž byl dokázán zájem o naši samosprávu.

Na následující volební období byli zvoleni tito kandidáti: Za primy Jonáš Vinárek (1.B). Za sekundy Jiří Pyš (2.B). Za tercie Michal Šefčík (3.A). Za kvarty František Košárek (4.B), Matyáš Lacina (4.B) a Matyáš Zápařka (4.A). Za kvinty a první ročníky Eva Filipcová (1.D), Jakub Kosina (1.C), Jonáš Šonovský (1.D) a Šimon Vitásek (1.D). Za sexty a druhé ročníky Frída Guňková (6.A), Petr Němec (6.B), Marek Neuvirt (6.B), František Skořupa (6.B) a Tomáš Stehlík (6.B). Za septimy a třetí ročníky Markéha Bolková (3.D) a Patrick Železný (3.C). Za oktávy a čtvrté ročníky Samuel Neděla (8.A), Filip Rada (8.B) a Pavel Šimečka (8.A).

Poté se 13. 11. konala úvodní schůze, na níž proběhla volba nového předsedy a místopředsedy. Celkem se přihlásilo 6 kandidátů, ze kerých byl Petr Němec (6.B) zvolen předsedou a František Skořupa (6.B) místopředsedou.

2. schůze se uskutečnila 21.11., kde byla představena organizace práce předsednictvem, schválena úprava stanov a jednacího řádu za účelem jejich zjednodušení a vytvořen výbor pro komunikaci, který bude mít za úkol spravovat sociální sítě a webové stránky.

Celé zprávy z obou schůzí si můžete přečíst zde:
Zápis 1. schůze SPWG 13.11.2023
Zápis 2. schůze SPWG 21.11.2023