menu

Human Resources

Human Resources

Human Resources aneb víš, jak uspět na trhu práce?

V úterý 12. 3. 2019 navštívila Wichterlovo gymnázium Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph. D., MBA.  Tématem jejího work – shopu byla v dnešní době tolik řešená otázka lidských zdrojů (Human Resources).

Akce byla rozdělena na dvě části. V první „přednáškové“ byly studentům vysvětleny principy fungování lidských zdrojů. Rozprava se týkala zejména pojmu assessment centrum.  

Pro naše žáky, budoucí účastníky trhu práce a výběrových řízení, byl tento pojem podrobně a předně prakticky vysvětlen včetně všech lidí, kteří se výběrového řízení účastní. Praktická část spočívala ve sdělení rad o tom, jak se vyvarovat zbytečných chyb, jak vést efektivní  komunikaci a proč je důležité, nejen na výběrovém řízení, zanechat první dojem.

Druhá část „praktická“ spočívala ve tvorbě testu, který žákům dal odpověď na otázku, zda jsou z hlediska pracovního zaměření organizátoři, inovátoři, formovači, analytici, či týmoví pracovníci. Každá z uvedených pozic byla následně vysvětlena včetně jejich výhod i nevýhod.

Pro žáky prvních ročníků se jednalo o inspirativní akci, která je již dopředu připravila na to, co je na trhu práce čeká a pevně věřím, že každá z rad jim bude již v blízké budoucnosti užitečná.

Human Resources

Mgr. Ondřej Tichý