menu

Zeměpis

Zeměpis se vyučuje po dvou hodinách týdně v ročnících sekunda až sexta, resp. první a druhý ročník, po jedné hodině týdně v septimě, resp. třetím ročníku. V nabídce jsou úzce profilované zeměpisné semináře v 3. a 4. ročníku.

Výuka je doplněna pravidelnými a mimořádnými výjezdními exkurzemi a občasnými pořady a besedami ve škole i mimo (př. Jeden svět, exkurze na OU, Kaprálův mlýn, aj.).

Mottem zeměpisu je Naučíme vás rozumět dnešnímu složitému světu.

Učebnice pro nižší gymnázium

  • Sekunda: Planeta Země – zeměpis pro 6. a 7. roč ZŠ, Praha: Fortuna
  • Tercie: Zeměpis 7 – pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus
  • Kvarta: Zeměpis 8 – pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus
  • Školní atlas ČR, Kartografie Praha
  • Školní atlas světa, Kartografie Praha

Učebnice pro vyšší a čtyřleté gymnázium

Předseda
Mgr. Dušan Kubečka
Člen
Mgr. Jiří Dybal
Člen
Mgr. Dominik Holický