menu

Den Země oslaven i v distančním režimu

Den Země oslaven i v distančním režimu

Den Země (22. 4.) je připomínkou faktu, že člověk má jen jednu planetu k životu, a také faktu, že životní prostředí je provázáno, ať jsme kdekoliv na Zemi. Pohled na stav mnoha míst na Zemi je neradostný. Pro ty lidi, kteří si myslí, že nemohou nic ovlivnit, navíc frustrující.

Souhlasíte však s tvrzením, že i moře se skládá z kapek, a tak každý může ovlivnit životním prostředí svou kapkou? Nebo s mottem “Mysli globálně, jednej lokálně”? Tohle byl v druhé polovině dubna motiv úkolů v několika třídách v rámci distanční výuky zeměpisu a pro členy školního ekotýmu.

2C a 2D počítaly uhlíkovou stopu při výrobě potravin a zjišťovaly země původu ovoce a zeleniny v našich obchodech. Věděli jste třeba, že výroba hovězího masa zatěžuje atmosféru produkcí oxidu uhličitého (a metanu) mnohem více než třeba produkce kuřecího? Když už hovězí nechceme vynechat, že je lepší ho koupit od místního farmáře než z argentinské pampy, čímž se alespoň omezí znečišťující látky vzniklé při dopravě? Nebo co si počkat na dozrání hroznového vína v Evropě než ho kupovat v zimě z opačné strany zeměkoule?

Kvarty a 1D měly realizovat aktivitu, která je přírodě blízká, čili ve výsledku inspirovat své spolužáky (či čtenáře tohoto článku:-) k praktickým činnostem, které omezují negativní dopad na životní prostředí. Sesbíralo se mnoho tipů, které můžete vyčíst z fotogalerie.

Zemi zdar!