menu

Testování softwaru

Testování softwaru

Studenti semináře z IVT se v pátek 7. dubna seznámili s další oblastí informatiky. Zástupci firmy CGI jim předvedli, co všechno obnáší testování softwaru. Po teoretickém úvodu se studenti rozdělili do skupin a sami si formou hry mohli vyzkoušet, jak by v této disciplíně byli úspěšní. I přes počáteční zděšení, že to nejde zvládnou, nakonec všechny skupinky úkol splnily. Z hodiny odcházeli s poznáním, že informatika nemusí být jen nudné programování, ale že může být i docela zábavná.