menu

Informatika a výpočetní technika

Plán akcí na šk. rok 2023/24

Předseda
Mgr. Lada Stachovcová
Člen
Ing. Jindra Balarinová
Člen
RNDr. Ivana Breginová
Člen
Mgr. Lenka Dedková
Člen
Mgr. Gabriela Hudecová
Člen
Mgr. Martina Kaniová
Člen
Mgr. Monika Pinkasová