menu

Přírodovědný klokan 2022

Přírodovědný klokan 2022

Soutěž Přírodovědný klokan letos proběhla v celé ČR 12.10.2022. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, první ročník  se uskutečnil již v roce 2006. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.,9. třída ZŠ + odpovídající ročníky NG) a Junior (I.,II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh z biologie, fyziky, matematiky, zeměpisu a chemie, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času, maximální bodový zisk je 120 bodů. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. 

Nejlepší dosažené výsledky na WG:

kategorie Kadet: Mikuláš Hořenek (4.B)    84 body

                                Anton Sabol (3.B)      80 bodů

                               Tomáš Kopeček (3.B)    75 bodů

průměrný bodový zisk na žáka v kategorii Kadet: 45 bodů

kategorie Junior: Vít Kaděra  (5.B)    107 bodů

                                  Marek Krpec (6.B)     97 bodů

                                 Jan Martin Macháček (6.B)  93 body

průměr na žáka za všechny Juniory je 53 body.

Skvělé výsledky Vítka Kaděry ho vynesly až na 2. místo v celém Moravskoslezském kraji! Blahopřejeme!!!