menu

Zážitkové projektové dny s Městskou policií

Zážitkové projektové dny s Městskou policií

#onlineMěstská policie Ostrava

I primární prevenci lze zažít jinak! Tento rok se žáci nižšího a vyššího gymnázia v rámci primární prevence s příslušníky Městské policie Ostrava (formou projektových dnů) společně zamýšleli nad tématem Bezpečný pohyb v online prostředí. Pro primy byl nachystán program zaměřený na rizika kyberšikany, sekundy řešily problematiku netolismu, tercie probraly rizika spojená s nenávistnými projevy a dezinformacemi a kvarty pracovaly s 10 pravidly bezpečného internetu. Pro žáky vyššího gymnázia byl připraven projektový týden na téma digitální stopy přímo na základně Městské policie v Porubě. Nejcennějším přínosem celého projektu byl prvek “peer sdílení”, jehož smyslem je vzájemná prezentace výstupů napříč třídami. Díky tomu, že projekt realizují lektoři – strážníci Městské policie Ostrava, má celá akce přesah do trestně-právní roviny. Studenti jsou seznámeni s klasifikací přestupků a trestných činů ve virtuálním prostředí, s následky takového jednání a s reálnými případy z praxe. Během celého týdne vzniklo velké množství pestrého materiálu, který byl vystav ve vestibulu školy.

O nabitém programu se můžete přesvědčit nejen z galerie, ale i z níže uvedeného příspěvku Lenky Fráňové z 4.B: Ve středu jsme se trochu lekli, když jsme přišli do třídy, policejní dvojici totiž ve škole nevidíte každý den. Žádné obavy, nejsme žádní kriminálníci, jen nám tady přišli policisté z Městské policie Ostrava dokončit ucelený obraz o tom, jak se bezpečně chovat na internetu. Většina mých vrstevníků totiž povědomí o této problematice má, ale chybělo nám nějaké to odborné názvosloví a prostor pro zamyšlení nad tímto v dnešní době velice důležitým tématem. Odnesli jsme si z toho to, že když vybarvujeme náš harmonogram aktivit v průměrný den, není dobré si vzít červenou pastelku a vybarvit s ní až 70 procent celého dne před zraky všech, protože červená pastelka znamená to nejhorší čili hraní her na počítači nebo mobilu. Hmatatelnou výstupní věcí jsou pak naše velice rozsáhlé edukativní projekty na A3 papírech, které si můžete prohlédnout v plné kráse v našem vestibulu. Projekty se zaměřily vždy na dvě konkrétní problematiky z již zmíněného desatera, například kybergrooming, kyberšikana nebo třeba osobní a citlivé údaje.