menu

Podzim ve fyzice

Podzim ve fyzice

V září jsme pro první ročníky a kvarty zorganizovali již tradiční besedu Energie-budoucnost lidstva. Studenti opět diskutovali nad otázkami týkající se obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie.

 

 

 

 

V říjnu se několik družstev studentů druhých a třetích ročníků zapojilo do Energetické olympiády, kterou pořádala společnost Energetická gramotnost ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.

V úterý 27. listopadu se na naší škole představila Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU s programem “FEI on the road”. Maturanti a zájemci z řad studentů vyššího i nižšího gymnázia měli možnost si vyzkoušet spoustu interaktivních technických exponátů jako například fotofon, interaktivní lavičku, Teslův transformátor, spektrometr…..

Současně ve vedlejších učebnách prezentovali své projekty naši studenti svým spolužákům na akci nazvané INSPIRO. Paní profesorka Nováčková jako koordinátorka práce s talentovanými žáky namíchala zajímavý program i s fyzikální účastí.

 

Když poslední návštěvníci DOD 28. 11. v šest hodin opouštěli školu, naše dvě družstva už zapáleně řešila náročné úlohy fyzikální internetové mezinárodní soutěže Fyziklání online. Družstvo ve složení Vojtěch David, Vojtěch Mohelník, Jiří Močkoř, Jan Lukovský a Ondřej Szymik ve své kategorii Středoškoláci C vybojovali nádherné druhé místo ze 78 družstev. Svou radost chlapci vyjádřili písničkou We Are the Champions, která burácela temnou školou.

Další družstvo ve složení Lucie Peterková, Jiří Klásek, Mariana Ochodková a Tomáš Deingruber skončilo ve své kategorii ve středu startovní listiny.

Studenti semináře Aplikovaná fyzika opět vyráběli “černé skříňky”. Zajímavé exponáty měla možnost si prohlédnout i veřejnost na DOD.

 

 

 

 

Během listopadu probíhalo školní kolo Astronomické olympiády pro žáky prim a sekund. Další studenty čeká toto klání v prosinci. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a doufáme, že své vědomosti zúročí v krajském kole soutěže.

Další fotografie z akcí si můžete prohlédnout zde: