menu

Moravskoslezský matematický šampionát 2021 – aktuálně

Moravskoslezský matematický šampionát 2021 – aktuálně

V pátek 15. října jsme učitelům základních škol a účastníkům škol středních zaslali informace o průběhu soutěže. Pokud jste je neobrželi, kontaktijte nás (balnar(at)wigym.cz). Na všechny účastníky se těšíme 🙂


Dnešním dnem je zahájena registrace soutěžících do Moravskoslezského matematického šampionátu 2021. Soutěž proběhne ve čtvrtek 21. října 2021 v prostorách Wichterlova gymnázia. Soutěž je určena v kategorii ZŠ9 pro žáky 9. tříd a v kategorii SŠ3 pro studenty 3. ročníků středních škol a odpovídajícíh ročníků víceletých gymnázií.

V případě nepříznivé epidemické situace proběhne soutěž on line.


1) Kategorie Základní školy 9

V kategorii ZŠ9 budou letos opět soutěžit čtyřčlenná družstva žáků jedné školy. Družstva z dané školy budou po celou dobu v jedné místnosti, aby se nemísili s žáky jiných škol.

Každá škola může přihlásit až čtyři družstva. Omezen je však počet soutěžících škol na cca 20.

Stručná organizace dne:

  • Prezence soutěžících ve vestibulu naší školy pro kategorii ZŠ9 bude probíhat od 7:45 do 8:30 hod. 
  • Pokud to epidemická situace bude vyžadovat, předloží soutěžící potvrzení o očkování/testování/prodělání nemoci. O této skutečnosti budeme informovat mailem před konáním soutěže!
  • Žákům doporučujeme přinést si psací a rýsovací potřeby, MFChT, kalkulačku a svačinku. A pochopitelně ochranné pomůcky (respirátor atd.).
  • Žáci jedné školy budou po družstvech řešit úlohy v jedné třídě. Po jejich vyřešení (cca 10:30) od nás dostanou upomínkové předměty a sborník s řešenými úlohami a odchází.
  • Výsledky kategorie ZŠ9 zveřejníme na webu školy a s nejlepšími se domluvíme na předání cen.

Elektronická přihláška ZDE.


2. Kategorie Střední školy 3

V kategorii SŠ3 soutěží jednotlivci a to maximálně 4 z jedné školy.

Stručná organizace dne:

  • Prezence soutěžících ve vestibulu naší školy pro kategorii ZŠ3 bude probíhat od 8:30 do 9:00 hod. 
  • Pokud to epidemická situace bude vyžadovat, předloží soutěžící potvrzení o očkování/testování/prodělání nemoci. O této skutečnosti budeme informovat mailem před konáním soutěže!
  • Žákům doporučujeme přinést si psací a rýsovací potřeby, MFChT, kalkulačku a svačinku. A pochopitelně ochranné pomůcky (respirátor atd.).
  • Po vyřešení příkladů bude následovat přednáška RNDr. Petra Blaschkeho (cca 10:45) z Matematického ústavu v Opavě na téma Descartovo číslo.
  • Poté vyhlásíme výsledky a předáme ceny.

Anotace přednášky: “Asi před rokem proběhla na Youtube akce nazvaná #MegaFavNumber, ve které se Dr. James Grime a Matt Parker obrátili na “nejchytřejší youtubery světa…”, aby představili své nejoblíbenější číslo větší než milión. Do projektu se nakonec zapojilo 292 lidí. Celý playlist je možné nalézt na na YouTube.

Protože nejsem youtuber, vlastní polínko do ohně jsem nepřiložil. Nicméně pokud by se někdo zeptal — což se tedy neptal — moje nejoblíbenější číslo, které zároveň není v uvedeném seznamu, je číslo: 198 585 576 189, které objevil René Descartes.

Ačkoliv to tak může vypadat, není to Descartovo rodné číslo, dokonce ani jeho číslo účtu — takový druh zajímavosti nevlastní. V čem tedy je zajímavé? S čísly se to má bohužel jako s moderním výtvarným uměním — člověk uvidí tu krásu na vlastní oči, až když mu to někdo vysvětlí.

Naše vysvětlení nás zavede skoro 2 000 let do minulosti, kde se podíváme (kromě jiného) i na “dokonalá čísla” a s nimi spojenou nevyřešenou záhadu, která straší v budově matematiky už od Základů — tedy od knihy Στοιχεια Euklida Alexandrijského.”

Elektronická přihláška ZDE.


Čestným hostem letošního ročníku bude RNDr. Petr Blaschke, Ph.D, z Matematického ústavu v Opavě.

Více informací o soutěži naleznete na stránce wigym.cz/sampionat

Přihlášky přijímáme do 11. 10. 2021 do 12:34:56 hod.

Své případné dotazy můžete směřovat na mail balnar(at)wigym.cz

Soutěž pořádáme ze finanční podpory: