menu

Vyhlášení volných dnů – COVID

Vyhlášení volných dnů – COVID

v souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji na dny

25. 10. a 26. 10 2021      V O L N É    D N Y

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25.–26. 10. 2021. Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohlo dojít ke zmírnění nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní).

Volné dny den se týkají všech tříd Wichterlova gymnázia.

Zájemci budou moci využít on-line konzultací nebo off-line studijních materiálů (po dohodě s vyučujícím). Více podrobností ZDE

V Ostravě dne 21. 10. 2021

 

Mgr. Jan Netolička

ředitel gymnázia