menu

Vyhlášení volného dne

Vyhlášení volného dne

VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE

Organizační opatření ředitele školy

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji na

19. 10. 2023    V O L N Ý   D E N.

Tento den proběhne na Wichterlově gymnáziu mezinárodní matematická soutěž MMŠ a soutěž v anglickém jazyce Globetrotter, jejichž organizace vyžaduje zapojení většiny pedagogických pracovníků a velké části učeben. Z tohoto důvodu není možné v zajistit řádnou výuku.

Volný den se týká všech tříd Wichterlova gymnázia.

V Ostravě dne 25. 9. 2023

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia