menu

Po roce znova na MFF UK v Praze

Po roce znova na MFF UK v Praze

Exkurze na Matematicko-fyzikální fakultu pohledem Sáry Zončové ze 7. A:

Od středy 4. října do pátku 6. října vyrazili žáci ze semináře Aplikované fyziky pro třetí ročníky doprovázení profesorkami Mgr. Lenkou Hořenkovou, Mgr. Ladou Stachovcovou a Mgr. Janou Gajduškovou na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.
Zde pro nás byl sestaven program s širokým spektrem témat. Dostali jsme příležitost nahlédnout do jednotlivých oborů, zúčastnit se přednášek a vidět, jak se pracuje a k čemu se využívají nejrůznější přístroje, např. elektronový mikroskop nebo eye-tracker. Prošli jsme si i budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kam se někteří z nás za dva roky třeba opět vrátí. Právě v jedné z budov MFF UK na Malé straně jsme absolvovali prohlídku Svatováclavské rotundy, která je veřejnosti přístupná jen výjimečně.
Velký zájem v účastnících vzbudila např. přednáška o meteorologii vedená Doc. Michalem Žákem, Ph.D, a také ke kovovým materiálům za extrémních podmínek pod vedením RNDr. Jiřího Prchala, Ph.D. se žáci často vraceli. Vcelku to pro nás byla skvělá příležitost a zároveň inspirace, kterým směrem se dál vydat.