menu

Vyhlášení volného dne

Vyhlášení volného dne

Vyhlášení volného dne

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji na

25. 10. 2018    V O L N Ý   D E N.

Tento den proběhne na Wichterlově gymnáziu mezinárodní matematická soutěž, jejíž organizace vyžaduje zapojení většiny pedagogických pracovníků a velké části učeben. Z tohoto důvodu není možné v zajistit řádnou výuku.

Volný den se týká všech tříd Wichterlova gymnázia.

V Ostravě dne 22. 10. 2018

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia