menu

Vítězné překladatelské tažení pokračuje

Vítězné překladatelské tažení pokračuje

V úterý 19. března jsme zase po roce vyrazili na konferenci Den s překladem. Akci organizuje Ostravská univerzita a Wichterlovo gymnázium se už tradičně účastní sekce pro středoškoláky. Jak uvedla Dr. Renáta Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy, konkurence byla letos veliká, jen v anglické sekci soutěžilo 68 překladů ze 40 škol z celé republiky. Španělštinu zastupovalo 32 prací, latinu pak 6 textů. Soutěžící mají za úkol co nejpřesněji přeložit soutěžní text, vzhledem k rozmáhajícímu se strojovému překladu se v tomto roce upustilo od textů odborných a soutěžilo se pouze s textem uměleckým. Texty všech jazyků můžete najít zde.

Velmi nás těší, že na prvním místě v anglické sekci se opět po roce umístila studentka anglické sexty Anna Němčanská. Navázala tak na své loňské vítězství (psali jsme zde).

Anička nezůstala pouze u anglického překladu, rozhodla se soutěžit i v sekci španělské a i zde vystoupala na stupně vítězů – odnesla si ocenění za třetí místo.

Wigymácký hattrick završila úžasným výkonem i Tereza Nedělová ze septimy A, která vybojovala neuvěřitelné první místo v překladu z latiny.

Překladatelské konference se zúčastnili i žáci anglické kvarty. Program byl pro ně dost náročný, ale doufáme, že pro naše budoucí překladatele bude úspěch jejich starších spolužáků pěknou motivací.

Aničce a Terce k úspěchu gratulujeme, zároveň jim děkujeme za čas a úsilí, které věnovaly reprezentaci školy.