menu

Trochu jiný vlak

Trochu jiný vlak

REVOLUTION TRAIN – PROTIDROGOVÝ VLAK

Poslední listopadový den se 3.A a 3.B zúčastnila preventivního projektu REVOLUTION TRAIN. 6 stříbrných vagonů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností a opravdový příběh drogové závislosti.

REVOLUTION TRAIN je unikátní projekt protidrogové prevence, který navštívilo již více než 195 000 návštěvníků a my mezi nimi. Jedná se o multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy.

V návaznosti na program jsme s 3.B v hodině českého jazyka své zážitky z celé akce zpracovali formou dopisu, úvahy nebo vypravování.

Atmosféra na vás jistě dýchne i z galerie.