menu

Sbírka pro pozůstalé

Sbírka pro pozůstalé

Milí žáci, pedagogové i všichni přátelé a známí, tragická událost, ke které došlo ve Fakultní nemocnici Ostrava, nás zasáhla všechny, některé naše žáky však nejvíc, jak mohla. Chodíte za námi s tím, že chcete pomoct i jinak než dobrým slovem a přátelským úsměvem. FNO zřídila sbírkový účet na podporu pozůstalých, pokud tedy chcete přispět, učiňte tak prostřednictvím tohoto oficiálního účtu. Za Wichterlovo gymnázium vám za jakoukoli podporu velmi děkujeme.

FN Ostrava zřídila transparentní bankovní účet číslo: 73030761/0710. Dárci mohou na tento sbírkový účet přispívat do 31. 3. 2020.
O stavu sbírkového účtu bude nemocnice pravidelně informovat na www.fno.cz.