menu

Žákovské sympozium

Žákovské sympozium

Organizace Nebuď oběť je jediná organizace specializující se na rizika internetu a komunikačních
technologií. Aktivně pořádá akce preventivní osvěty a už několikátý rok v řadě pořádala Žákovské
sympozium, na které pozvali i žáky Wichterlova gymnázia, aby přednášeli o tématech jako jsou
Dezinformace, Fake News a společnost Cambridge Analytica.
Akce se již tradičně konala na krajském úřadě, kde se organizátorům podařilo naplnit účastníky celý
sál zastupitelstva. Po ranní registraci vybraní studenti prezentovali jednotlivá témata ostatním
účastníkům a po každé prezentaci následovaly bohaté diskuse. Wichterlovo gymnázium na sympoziu
reprezentovali David Havrlant a Adam Walder se svou prezentací o kontroverzní společnosti
Cambridge Analytica a Matěj Rösner, který žáky seznámil s Dezinformacemi a Fake News v mediálním
světě.
Děkujeme organizaci Nebuď oběť že pořádá akce s takovou tématikou a že upozorňuje na rizika,
která nemusí být na první pohled patrná, ale v dnešní době se bezesporu týkají všech.