menu

Kvarty v Pevnosti poznání

Kvarty v Pevnosti poznání

Ve středu 10.3.2022 se naše milé kvarty vydaly za mimoškolním vzděláváním. Žáci kvarty A a B vyjeli do Pevnosti poznání v Olomouci, aby si prakticky ověřili fungování fyzikálních zákonů, zapojili své hlavičky při řešení rébusů a logických hádanek, mikroskopicky prozkoumali tělíčka nejrůznějších organismů, pomyslně se dotkli hvězd a navštívili jiné planety, přenesli se do historie pevnosti, nabíjeli kanón a stříleli na pruskou armádu nebo prozkoumali vodu či mapu České republiky. Součástí návštěvy Pevnosti poznání byl také výzkum v chemických laboratořích. Kvartáni si vyzkoušeli mravenčí laboratorní práci, když odhalovali původ neznámé chemické látky. Tímto programem je provedl náš bývalý student Lukáš Mada, jehož znalosti z chemie a biologie se jemně snoubily s jeho zaníceným přednesem a i jinak obdivuhodnými rétorickými schopnostmi.