menu

Ga-Ma-Ja 6

Ga-Ma-Ja 6

Chcete zajít do divadla a nevíte, které představení si vybrat? Už máte přečteno vše, co chtěli češtináři, a chcete zkusit něco dalšího? Už jste potkali toho nového angličtináře, ale neučí vás a vy o něm nic nevíte? Co dělají žáci nižšího gymnázia, když zrovna nesedí v lavicích? A víte, komu z pedagogů říkali někteří absolventi Bradley Cooper? Vzbudili jsme vaši zvědavost? Přečtěte si tedy další číslo našeho časopisu Ga-Ma-Ja 6