menu

Gamaja

Školní časopis Ga-Ma-Ja nižšího gymnázia funguje od školní roku 2001/2002. Podoba časopisu se ustalovala několik let, také způsob práce. V současnosti žáci pracují s programem Scribus. Sami nejen články vymýšlejí, píší, ale i vkládají do programu. Úkolem učitelek je pouze graficky články “doladit” a hlavně opravit chyby, kterých občas bývá hodně.

Mladí redaktoři se pravidelně účastní akcí DTA – Dětské tiskové agentury, soutěže o Novinářské ouško a Novinářského šotka, celorepublikové soutěže školních časopisů, dětských tiskovek a dalších podobných akcí.

Redakční radu v současnosti tvoří zhruba 15 žáků od prim do oktávy. Scházejí se každé pondělí po 6. vyučovací hodině a někteří chodí do kroužku naprosto pravidelně, jiní sporadicky, ale články píší, další se zapojují, jen když mají nápad. Největší zájem mezi novináři je účast o nahrávání v rozhlase. Nejprve to byly Nedělníčky, potom pořad Děti vám to řeknou.

Ročně vyjde 6-8 čísel, která najdete na stránce Ga-ma-ja archiv