menu

Oko poroty zaujala Ga-Ma-Ja

Oko poroty zaujala Ga-Ma-Ja

17 let tradice zavazuje všechny redaktory, kteří naskočili do skvěle rozjetého vlaku našeho časopisu nižšího stupně gymnázia, k výkonům hodným pozornosti. Nejeden titul za články měsíce či časopis roku na úrovni krajské i celorepublikové jsme letos doplnili i o 3. místo za nejlepší grafiku ve státním kole soutěže Školní časopis roku 2017.

Přestože jsme už párkrát zvažovali, zda časopis nepřevedeme do ryze elektronické podoby, čímž bychom značně snížili ve své věkové kategorii konkurenci, vždy jsme se zatím rozhodli vytrvat (asi jako Budžes) a poměřovat síly s daleko širším spektrem redaktorských týmů. I proto jsme patřičně hrdí a věříme, že náš úspěch přiláká další nesmělé novináře, aby se k nám přidali.

Odměnou za celoroční snahu pak je nejen samo ocenění nebo nějaký pamlsek pro věrné redaktory, ale také možnost zúčastnit se workshopů na Multimediálním dni v Brně, setkat se s nefalšovanými novináři, vyzkoušet si natáčení v televizi, prohlédnout si přenosový vůz nebo vypustit do éteru svých prvních pár slov.

Všem redaktorům blahopřejeme a přejeme i v budoucnu jednak úspěch, jednak radost ze samotného psaní.

„Poděkování patří také Statutárnímu městu Ostrava, které ze svého rozpočtu poskytlo dotaci spolku OKNA
na úhradu cestovních nákladů mladých redaktorů.“