menu

Exkurze MATFYZ 2019

Exkurze MATFYZ 2019

Seminaristé Aplikované fyziky se již třetím rokem vydali na exkurzi na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát ve dnech 2. − 4. října 2019.

Zástupci Katedry didaktiky fyziky MFF pro nás měli připraven zajímavý program plný přednášek, pokusů a ukázek z oblasti fyziky a jevy s ní spojenými.

Jako první nás přivítala paní Dana Mandíková v sídle fakulty v Holešovičkách, kde jsme na úvod začali s počítačem podporovanými experimenty se systémem Vernier. Zabývali jsme se například koncentrací kyslíku ve výdechu, lihovou raketou, nebo jsme spočítali, kolik kyslíku je třeba „přibalit“ k letu na Mars. Dále následovala návštěva Interaktivní fyzikální laboratoře, kde jsme zkoumali rotující soustavy a dostředivé síly.

Ve čtvrtek jsme se přemístili do Fyzikálního ústavu MFF UK na Karlově. Byla nám předvedena laserová spektroskopie a mikroskopie buněk řas, chování kovových materiálů za extrémních podmínek, Röntgenova a elektronová mikroskopie. Odpoledne následoval v historické budově na Malé Straně informatický seminář s názvem „Průlet světem herní umělé inteligence“. Dále nám pan Mgr. Luboš Veverka v suterénu budovy ukázal Svatováclavskou rotundu, samozřejmě s historickým výkladem. Tato rotunda byla znovuobjevena až v roce 2014 a ročně je zde velmi omezen počet návštěvníků. Jako zástupci fakultní školy MFF UK jsme však místo spjaté s počátky české státnosti navštívili. Poté jsme měli volný rozchod po Praze a mohli jsme navštívit další místa.

Poslední den nám meteorolog Michal Žák, kterého můžete znát i vysílání České televize, ukázal, jak se předpovídá počasí. V kryopavilonu  jsme si otestovali chování tekutého dusíku při teplotě asi minus 196 ̊C. Seznámili jsme se s principem oční kamery a jako poslední nás čekala přednáška o výzkumech Ústavu částicové a jaderné fyziky.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám tuto vzdělávací exkurzi umožnili a mohli jsme se tak přiučit mnoha novým a zajímavým věcem.

 

Zlata Schwarzová, 3.C

Exkurze se uskutečnila díky finanční podpoře města Ostravy.