menu

COVID-19 AKTUALIZACE 8.6. VE TŘÍDĚ BEZ ROUŠEK!

COVID-19 AKTUALIZACE 8.6. VE TŘÍDĚ BEZ ROUŠEK!

AKTUALIZACE 8. 6. 2021

Dobré ránko všem,

posílám mimořádné opatření ze včerejšího večera, podle kterého od dnešního dne:

1. Žáci ve třídě (při vzdělávání) se mohou pohybovat bez roušky (povinnost nosit roušku zůstává o přestávce na chodbách a ve společných prostorách);

2. učitelé se během výuky mohou pohybovat bez roušky;

3. v kabinetech není nutné mít roušku, pokud v něm nebudou cizí osoby;

4. TV může probíhat do 30 osob i uvnitř, je možné používat sprchy;

Opatření najdete zde.

Krásný dýchací den 🙂

AKTUALIZACE 3. 6. 2021

Možnost konzultací 

Vážení rodiče,

na středu 9.6. byly původně plánovány konzultace a třídní schůzky. Z mnoha důvodů jsme se nakonec rozhodli, že nemá smysl kvůli jednomu dni riskovat nepřítomnost žáků/učitelů do konce roku (KHS stále nekompromisně trasuje pozitivní případy). Zároveň vám ale potřebujeme dát potřebné informace a včas minimalizovat počet možných problémů. Organizace bude tedy následující.

 1. Třídní schůzky, ani konzultace se HROMADNĚ neuskuteční.
 2. Všichni pedagogové
 • vyhodnotí a označí žáky, u kterých existuje riziko výrazně zhoršeného prospěchu, neprospěchu nebo neklasifikování;
 • výše uvedené informace předají konkrétním rodičům třídní učitelé s případnou nabídkou na konzultaci. Ke konzultaci je možné primárně využít právě středu (9. 6.) odpoledne, případně po domluvě jiný čas a formu (online, telefon, mail);
 • konzultaci si může samozřejmě dohodnout kterýkoli rodič, osobní konzultace však omezujeme na skutečně odůvodněné případy, jinak prosím využívejte systému Bakaláři, e-mailů nebo telefonů.

Rodiče, kteří přijdou na konzultace, se budou muset prokázat stejně jako zaměstnanec nebo žák (antigenní nebo PCR test ze zdravotnického zařízení nebo od zaměstnavatele, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, nebo očkování). Takto omezit vstup je možné na základě Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN (Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.)

Prosím o pochopení, jde nám primárně o to, aby výuka žáků mohla bez problémů probíhat do konce roku.

AKTUALIZACE 31. 5. 2021

Provoz školy viz níže.

Platná opatření vlády k testování a podmínkám účasti na testování.

Mimořádné opatření k provozu škol od 31.5.

Mimořádné opatření k frekvenci testování na škole

 

AKTUALIZACE 21. 5. 2021

Provoz školy od 24. 5. 2021

Od 24.5. se k prezenční výuce vrací VŠECHNY TŘÍDY bez rotace.

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna preventivním testováním antigenními testy, případně splnění některé z podmínek (informace ZDE).

Není nutné dodržovat homogenitu tříd, žáci se tedy mohou vzdělávat dle standardního rozvrhu (včetně dělení jazyků).

MŠMT zajistilo antigenní testy s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy.

Žáci mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest informace ZDE

Testování proběhne 24. 5. v průběhu první vyučovací hodiny (dle rozvrhu v Bakalářích). Žák, který přijde do školy po termínu hromadného testování, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

Nadále platí, že TV bude probíhat buď venku (bez omezení), nebo ve třídě jako teoretická výuka. TV podle nařízení MŠMT může probíhat ve vnitřních prostorách, pokud na 1 osobu připadá 15 m2, navíc bez možnosti využívat šatnu a sprchu. Tyto podmínky nejsme schopni splnit.

Jídelna školy bude v provozu. V případě zájmu nezapomeňte žákům přihlásit obědy.

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (bude zveřejněno ZDE)
o mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní.

AKTUALIZACE 12. 5. 2021

Provoz školy od 17. 5. 2021

Od 17.5. se k prezenční výuce vrací třídy 1.A, 1.B, 4.A a 4.B

Nově není nutné dodržovat homogenitu tříd, žáci se tedy mohou vzdělávat dle standardního rozvrhu (včetně dělení jazyků).

Třídy čeká 2.A, 2.B, 3.A a 3.B v rámci rotace snad poslední týden distanční výuky.

Podle vyjádření ministra Plagy by od 24. května měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních. Jakmile bude tato informace oficiální (vydána v podobě opatření), budeme vás informovat.

MŠMT zajistilo antigenní testy s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy.

AKTUALIZACE 4. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

oslavy a jásot si necháme na poději​, teď velmi stručné informace.

Od 10.5. se k prezenční výuce vrací třídy 2.A, 2.B, 3.A a 3.B

Předpokládáme, že v následujícím ​týdnu (od 17.5.) je pak vystřídají třídy 1.A, 1.B, 4.A a 4.B, ale nevíme, zda nedostaneme jiné instrukce.

Prosíme, přihlaste dětem obědy, pokud máte zájem o stravování.

Podrobnosti ohledně změn rozvrhu, testování​ a dalších opatření zveřejníme a zašleme v následujících dnech.

​Těšíme se na vás 🙂

AKTUALIZACE 27. 4. 2021

Provoz školy od 3. 5. 2021

V tuto chvíli je jasné, že se žádných našich tříd netýká návrat k prezenční výuce od 3.5.2021 (o této alternativě jste možná četli nebo slyšeli v médiích). Moravskoslezský kraj nesplňuje podmínku  max. 100​ nakažených na 100 tis obyvatel.

Od pondělí budou však na našem gymnáziu probíhat přijímací zkoušky, které budou organizačně náročnější než v minulých letech. V souvislosti s tím bude od pondělí do čtvrtku probíhat online výuka jen v omezeném režimu a také offline úlohy mohou být přizpůsobené skutečnosti, že většina pedagogů bude zabezpečovat přijímací zkoušky. Za běžného provozu bychom situaci běžně řešili ředitelským volnem, případně akcemi mimo školu, distanční forma nám umožňuje výuku alespoň částečně zachovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné jarní dny 🙂

AKTUALIZACE 20. 4. 2021

Provoz škol od 26. 4. 2021

Nejnovější podoba mimořádného opatření MŠMT nepočítá s tím, že by se žáci středních škol (kromě praktické výuky) vraceli k prezenční výuce. Od pondělí 26. 4.  tedy pokračujeme dál v nezměněném režimu.

AKTUALIZACE 15. 4. 2021

Skupinové konzultace

Na základě mimořádného opatření MŠMT se od 19. 4. 2021 umožňuje žákům závěrečných ročníků a žákům ohroženým neúspěchem z jiných ročníků absolvovat skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků.

 • účast na konzultacích je dobrovolná
 • žáci se mohou účastnit skupinových konzultací, pokud nemají příznaky onemocnění a prokážou se testem (dle článku I MO MZ čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN)
 • účast na konzultaci je možná po předchozí domluvě s konkrétním pedagogem.

AKTUALIZACE 9. 4. 2021

Testování zaměstnanců škol

Ministerstva školství a zdravotnictví vydala soubor opatření platných od 12. dubna 2021. Z nich pro naše gymnázium vyplývá, že pro studenty se režim nemění (distanční výuka a možné osobní konzultace v režimu 1:1, u kterých není vyžadován negativní test). Stejně tak jsou možné bez doložení negativního testu i pracovní jednání a návštěvy (například vedení školy, sekretariátu či ekonomky školy).

Pro zaměstnance se však řežim upravuje podle následujících pravidel:

1) Zaměstnavatel může umožnit od 12. dubna přítomnost ped. a neped. zaměstnanců pouze v případě, kdy zaměstnenac nemá příznaky onemocnění a podstoupil AG test prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.
2) Zaměstnanci, kteří přichází do osobního kontaktu s žáky, se testují 2x týdně s odstupem 2-3 pracovních dnů. Ostatní 1x týdně.
3) Zaměstnanci jsou povinni testováni podstoupit, s výjimkou osob, které:
a) prodělaly v posledních 90 dnech laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19. Pokud se vás to týká, přineste při svém nadcházejícím prvním příchodu potvrzení.
b) Doloží test provedený u zdravotnického zařízení, který nebude starší 48 hodin.
c) Mají vystavený certifikát o provedeném očkování a od poslední předepsané dávky uplynula doba delší 14 dnů.
d) Mají potvrzení o negativním testu vystavené jinou školou.
e) do školy fyzicky nedochází, pracují pouze home office.

4) Ve školách mají všichni lidé povinnost nosit respirátor.

Informace o testování a ochraně osobních údajů – žáci.

Informace o testování a ochraně osobních údajů – zaměstnanci.

AKTUALIZACE 29. 3. 2021

Prodloužení současného stavu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že do 11. dubna se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Podle plánu otevírání škol by v 1. fázi měla pro střední školy (včetně nižšího stupně gymnázií) dál platit distanční výuka. S největší pravděpodobností tedy nelze očekávat prezenční výuku ani od 11.4.

AKTUALIZACE 22. 3. 2021

Prodloužení současného stavu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.
Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu (viz níže).

AKTUALIZACE 19. 3. 2021

Metodika MŠMT k distanční výuce a výsledky šetření na naší škole

Vážení rodiče,
na webových stránkách školy (http://wigym.cz/covid/p/vysledky-setreni-k-distancni-vyuce/)​ najdete shrnutí výstupů z dotazníkového šetření k distanční výuce na naší škole, ale také nejnovější metodiku MŠMT, která shodou okolností přišla tento týden a zásadně se k našemu šetření vztahuje.
Nesmírně si vážíme času, který jste nám věnovali. Získali jsme cenná data a budeme s nimi dále pracovat. Ještě úžasnější ale bylo celkové pozitivní naladění​ i konstruktivní přístup v případných připomínkách.

AKTUALIZACE 27. 2. 2021

PRO ÚČELY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY ŠKOLA 1.3. OTEVŘENA!!!

Vzhledem k tomu, že 1. 3. je poslední den, kdy mohou uchazeči o studium podat přihlášku ke vzdělávání, zůstávají pro tento den v platnosti úřední hodiny (7:30-17:00).

Pro vstup do budovy školy samozřejmě platí všechna opatření, včetně povinnosti mít nasazený respirátor.

Přihlášku ke studiu je rovněž možné podat poštou. Přihláška bude přijata, pokud podací razítko nebude starší než 1.3.2021.

Od 2.3.2021 budou případná nezbytná jednání moci proběhnout jen po předchozí domluvě.

V souladu s Informacemi vlády pro školy mohou nadále probíhat konzultace žáků v režimu 1:1 a také komisionální zkoušky. Pro žáky cestující z jiného okresu platí výjimka.

Text krizového opatření ZDE

Formulář pro cestování mimo okres ZDE

Informace MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021 ZDE

AKTUALIZACE 24. 2. 2021

Zákaz vstupu bez respirátoru

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. 2. 2021 se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje všem osobám pohyb a pobyt v prostorách školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Osoby bez výše uvedeného ochranného prostředku nebudou do školy vpuštěny.

Mimořádné opatření MZ ČR

AKTUALIZACE 17. 2. 2021

Návrat do školy opět odložen

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol
a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na
středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné
povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Žáci, kterých se komisionální zkoušky týkají, budou o podrobnostech průběhu zkoušky informováni e-mailem.

AKTUALIZACE 28. 1. 2021

Návrat do školy opět odložen

Provoz škol a školských zařízení v období 1. února – 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Informace k pololetní klasifikaci najdete níže.

Změny MŠMT ke konání maturitní zkoušky

AKTUALIZACE 21. 1. 2021

Návrat do školy se zatím nekoná

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Informace k pololetní klasifikaci najdete níže.

AKTUALIZACE 15. 1. 2021

Informace k pololetní klasifikaci

Vážení zákonní zástupci,

blíží se pololetí a nám PES nedovolil zorganizovat klasické třídní schůzky. Navíc z médií i MŠMT přichází spousta informací, ve kterých se lidé občas jen těžko orientují. Pokusím se tedy stručně předat ty nejzásadnější.

1. Třídní schůzky nahrazuje individuální komunikace s učiteli. Formu a termín komunikace necháváme na domluvě. Někomu vyhovuje e-mail, někomu Bakaláři. Připomínám, že je možné požádat učitele, aby pozval zákonného zástupce do Google Classroomu. Samozřejmě můžete požádat učitele o konzultaci.
2. MŠMT umožňuje ve výjimečných případech individuální konzultace žáků, a to ve formě jeden žák-jeden učitel. V tuto chvíli mají z tohoto pohledu přednost žáci maturitních ročníků a žáci se studijními problémy. Konzultaci navrhuje učitel žákovi.
3. MŠMT vydalo doporučení školám k pololetní klasifikaci. Pravidla hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 najdete ZDE.
4. Výše uvedené doporučení obsahuje i pokyny k vydávání vysvědčení. Žákům bude předán výpis, a to nejpozději 3 dny po zahájení prezenční výuky. Pololetní klasifikaci najdete nejpozději 28. 1. v Bakalářích.
5. Současné opatření pro distanční výuku platí do 22. 1. Vzhledem k tomu, že MŠMT vydalo doporučení k vydávání vysvědčení, lze se domnívat, že počítá s variantou pozdějšího návratu žáků. Víc toho opravdu nevíme, informace dostáváme stejným způsobem a ve stejnou dobu jako veřejnost.

Dovolte mi, abych na závěr pololetí poděkoval Vám i učitelům. Snažíme se neustále získávat zpětnou vazbu. Uvědomujeme si, že každý na distanční výuku reaguje jinak, někomu vyhovují on-line hodiny, jinému samostatná práce. Naše nastavení je kompromisem, který je podle všeho systémově dobře. Samozřejmě je možné, že v rámci nastaveného systému se někde objeví nedostatek, ten je ale třeba řešit individuálně.

Všichni si přejeme, abychom se mohli vrátit do normálních kolejí. Vydržte, my taky vydržíme 

S přátelským pozdravem

Jan Netolička

AKTUALIZACE 8.1.2021

Informace o organizaci výuky od 11.1. do 22.1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz níže).

Výuka bude nadále probíhat distančně, a to ve všech třídách. Systém vedení výuky zůstává oproti předchozímu distančnímu období nezměněn, výuka bude řízena prostřednictvím Google Classroom a je pro všechny žáky povinná.

AKTUALIZACE 29.12.

Informace o organizaci výuky od 4.1. do 10.1. 2021

V souvislosti s přechodem do 5. stupně systému PES bude výuka po skončení vánočních prázdnin probíhat distančně, a to ve všech třídách. Systém vedení výuky zůstává oproti předchozímu distančnímu období nezměněn, výuka bude řízena prostřednictvím Google Classroom a je pro všechny žáky povinná.

Věříme, že další distanční období zvládneme stejně dobře jako ta předchozí a brzy se znovu uvidíme 🙂

AKTUALIZACE 16.12.

Informace o prodloužení vánočních prázdnin.
V souvislosti s usnesením vlády České republiky č.1335 ze dne 14.12.2020 dochází k prodloužení vánočních prázdnin již od pondělí 21.12.2020.

Poslední den výuky před prázdninami je tedy v pátek 18. 12. a prázdniny trvají do do 3.ledna 2021

Považujeme za nemožné v tuto chvíli říct, v jakém režimu bude probíhat výuka po Vánocích. V případě, že by pokračoval rotační systém, nastoupily by k prezenční výuce od 4.1. třídy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 1.C, 1.D, 5.A, 5.B, 2.C, 2.D a žáci posledních ročníků. Sledujte, prosím, naše webové stránky, budeme vás informovat.

Znění usnesení vlády

Informace MŠMT

AKTUALIZACE 30.11.

Dle aktuálního rozhodnutí vlády přechází školství na PES 3 od 7. 12. Znamená to, že se od příštího týdne mohou v prezenční výuce střídat i třídy vyššího gymnázia (rotace celých tříd po týdnech).

 • od 7. 12. do 11. 12. se budou prezenčně vzdělávat třídy 2.A, 2.B, 3.A a 3.B, 1.C, 1.D, 5.A, 5.B, 2.C, 2.D a žáci posledních ročníků
 • od 14. 12. do 18. 12. se budou prezenčně vzdělávat třídy 1.A, 1.B, 4.A a 4.B, 3.C, 3.D, 6.A, 6.B, 7.A a žáci posledních ročníků.

Tento týden stále platí povinnost dodržovat homogenitu skupin. Žáci budou v případě jazyků a seminářů spojeni po třídách, případně pedagog rozhodne, že výuka seminářů proběhne distančně.

AKTUALIZACE 20.11.

Dle aktuálního rozhodnutí vlády je:

od 25. 11. umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků (tedy 4.C, 4.D a 8.A).

od 30. 11. umožněna prezenční výuka prvních čtyř ročníků osmiletého gymnázia (tedy prima-kvarta), a to formou střídání celých tříd po týdnech.

 • od 30. 11. do 4. 12. se budou prezenčně vzdělávat třídy 1.A, 1.B, 4.A a 4.B.
 • od 7. 12. do 11. 12. se budou prezenčně vzdělávat třídy 2.A, 2.B, 3.A a 3.B (pokud mezitím nedojde k dalším změnám).

TĚŠÍME SE 🙂

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají i nadále možnost se stravovat, na základě opatření PES však pouze formou take-away (pouze odběr stravy).

Opatření PES pro oblast školství

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

AKTUALIZACE 18.11.

Dle aktuálního rozhodnutí vlády jsou od 18. 11. umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace jsou určeny primárně žákům, kteří mají v tomto období vzdělávací problémy (např. hodnocení N/4-5), případně pro žáky s SPP. Učitelé budou o svých konzultačních hodinách žáky informovat. O organizaci konzultaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. V případě, že by některým žádostem o konzultaci nebylo z kapacitních důvodů možné vyhovět, rozhodne o konzultacích ředitel školy po dohodě s pedagogem.

AKTUALIZACE 1.11.

Vážení rodiče, milí žáci,

prodloužení krizového opatření se týká také prezenční výuky na středních školách. Distanční výuka bude dle nových informací probíhat nejméně do 20.11. Jakékoli případné komplikace včetně technického zabezpečení výuky (internetové připojení, dostupnost PC nebo tabletu) prosím oznamujte neprodleně třídnímu učiteli. Stejnou sílu má ale také pozitivní zpětná vazba. Pokud jste tedy spokojení s tím, jak výuka probíhá, budeme rádi, když nám o tom napíšete 🙂

Držíme všem palce, přejeme pevné zdraví a těšíme se na viděnou.

Odkaz na text krizového opatření

 

AKTUALIZACE 23.10.

Vážení rodiče, milí žáci,

přikládáme dopis ministra školství, ve které se snaží popsat současnou situaci a apeluje na jednotu a klidnou asmosféru.

Dopis ministra školství ZDE

Infografika pro žáky ZDE

Užitečné odkazy ZDE

Přejeme všem klidné prázdniny.

 

AKTUALIZACE 13.10.

Vážení rodiče, milí žáci, od zítřka (14. 10.) přechází naše škola KOMPLETNĚ na distanční výuku (všechny třídy). Nově bude tedy vedena výuka distančně i u žáků nižšího gymnázia.

Všem žákům byly hromadně odhlášeny obědy (až do 1. 11. se nevaří).

Komunikačním nástrojem pro žáky je Google Classroom.

Výuka je pro žáky povinná. Jakékoli potíže konzultujte, prosím, přes třídního učitele.

Případná on-line výuka (videokonference) bude probíhat v hodinách dle standardního rozvrhu, off-line výuka dle instrukcí vyučujícího.

Všechna pravidla jsou stanovena v příloze č. 2 Školního řádu Wichterlova gymnázia, se kterou jste se seznámili.

Škola bude pro potřeby žáků/rodičů otevřena od 9:00 do 12:00 (např. pro vyzvednutí věcí ze skříňky nebo potvrzení na sekretariátu).

Plné znění opatření vlády ZDE.

DATA:

14.10.-23.10. Distanční výuka

26.10.-27.10. Nově nařízené volno pro žáky – výuka neprobíhá (ani distanční)

28.10. Státní svátek

29.10.-30.10. Podzimní prázdniny

2.11. Předpokládaný návrat žáků do školy

AKTUALIZACE 9.10.

Reagujeme na nejnovější opatření a přinášíme (snad) jasný přehled toho, jak bude situace vypadat na Wichterlově gymnáziu od pondělí 12.10.

a) 1.-4. ročníky čtyřletého gymnázia a 5.-8. ročníky osmiletého pokračují v DISTANČNÍ výuce až do 23.10.

b) Prima-kvarta pokračuje v PREZENČNÍ výuce až do 23.10.

c) Týden 26.10.-30.10. je pro VŠECHNY žáky volný, považujte ho za celý týden prázdnin (bez distanční výuky).

Přehled pro všechny typy škol naleznete ZDE

Odkazy na jednotlivá usnesení vlády a text opatření naleznete ZDE

AKTUALIZACE 1.10.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nařizuje s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. mimořádné opatření spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním vzdělávání. Plné znění zde.

Od 5.10. do 18.10. bude výuka 1.-4. ročníků čtyřletého oboru a 5.-8. ročníků osmiletého oboru probíhat distančně dle Plánu, jehož znění najdete ZDE.

Komunikačním nástrojem je Google Classroom.

Případná on-line výuka (videokonference) bude probíhat v hodinách dle standardního rozvrhu, off-line výuka dle instrukcí vyučujícího

Žáci primy-kvarty pokračují v prezenční výuce dle standardního rozvrhu.

Vláda české republiky vydala včera 30.9. krizové opatření. Odkaz ZDE

 

AKTUALIZACE 17.9.

Ministr zdravotnictví A. Vojtěch nařizuje od pátku 18. 9. povinnost nosit roušku zaměstnancům škol a žákům i při výuce ve třídách (mimo 1. stupeň základních škol). Žádáme proto všechny žáky školy, aby se tímto nařízením řídili. Povinnost nosit roušku neplatí pro hodiny tělesné výchovy a některé aktivity v hudební výchově (zpěv, hra na dechové nástroje). Děkujeme.

Odkaz na text mimořádného opatření.

AKTUALIZACE 17.9.

S potěšením informujeme, že také díky nové metodice KHS už neodcházejí do karantény další třídy, ale případně jen vytrasovaní jednotlivci (za poslední dva dny jen 2 žáci). Děkujeme všem rodičům za zpětnou vazbu a jsme rádi, že můžeme udělat radost všem, kteří chtěli, aby děti mohly dál normálně docházet do školy. Zároveň prosíme všechny, kteří se dozvědí, že byla žákovi karanténa ukončena dříve (může se to stát, protože termíny testů se liší), aby tuto informaci sdělili třídnímu učiteli nebo přímo vedení. V příštím týdnu se začnou postupně vracet z karantény třídy i učitelé – už se těšíme 🙂

Větráme, minimálně se stěhujeme, skoro se nepotkáváme (je nás tady málo), nosíme roušky, dezinfikujeme, co se dá, a jsme v úzkém kontaktu s KHS i zřizovatelem. Držíme všem palce 🙂

AKTUALIZACE 14.9.

OPRAVA DNES VYHLÁŠENÉ KARANTÉNY 1.B, 1.C, 3.A a 5.A!!!

Vzhledem k dalším zjištěným skutečnostem Krajská hygienická stanice nakonec změnila své dnešní rozhodnutí. Třídy 1.B, 1.C (španělská skupina), 3.A a 5.A NEMUSÍ do karantény!!! Znamená to následující:

1. Zítra (15.9.) mají třídy 1.B, 1.C (španělská skupina), 3.A a 5.A výuku dle aktuálního rozvrhu hodin (už by tam měl být).
2. Bohužel už se nám nepodaří vrátit zrušené obědy, děti tedy zítra NEMAJÍ OBĚD. Pro další dny si, prosím, obědy znovu přihlaste (hromadně je možné dělat jen odhlášky)
3. ​Je možné, že rodičům volali nebo BUDOU VOLAT pracovníci z hygieny. Ti tuto aktuální informaci o zrušení karantény NEMAJÍ (vysvětlení systému je nadlouho, ale docela je chápu). Proto PLATÍ TATO NAŠE INFORMACE, děti na testy nemusí, do školy mohou.

4. Platí, že doma od dnešního dne zůstává v karanténě další jeden pedagog a dva jsou nově pozitivně testovaní. Celkem tedy v karanténě 7 tříd a 16 pedagogů, 4 učitelé pozitivně testovaní.

5. NOVĚ!!! se objevil v jeden pozitivně testovaný žák v jedné ze tříd, která je v karanténě, celá třída má tedy prodlouženou karanténu do 20.9.

Na stole byla dnes i otázka uzavření školy, nakonec KHS rozhodla, že škola může pokračovat v provozu.

Přejeme všem pevné zdraví i nervy a děkujeme za pochopení​.

Dobré zpráva: I když máme v karanténě sedm tříd, pozitivně testovaný je zatím jen jeden žák ze třídy kromě původní ohnisko. Distanční výuka jede naplno.

AKTUALIZACE 11.9.

9 učitelů dnes odesláno do karantény (celkem tedy 15), vše v souvislosti s původní třídou, kde bylo pozitivně testováno už několik žáků. Mimo ni nejsou nové pozitivní případy. Jsme s KHS domluvení na detailnějším trasování dle trochu jiné metodiky, abychom nemuseli odesílat do karantény celé třídy, když to není nutné. Vzhledem k nižšímu počtu tříd ve škole jsme mohli minimalizovat jejich přesuny v průběhu dne a kontakt mezi žáky různých tříd. Provoz školy jsme zatím schopni zajistit, je však třeba počítat s větším počtem suplovaných hodin. Všichni pedagogové v karanténě pracují z domu. Pro třídy ve škole připravují práci do suplovaných hodin, pro třídy v karanténě pak úkoly přes Google Classroom.

AKTUALIZACE 10.9.

Dle informací KHS byl pozitivně testován jeden náš pedagog. Následkem toho byla nařízena karanténa dalším pěti třídám a dvěma učitelům. Současný stav je tedy 7 tříd a 6 pedagogů v karanténě. Dle KHS zatím provoz školy může pokračovat, samozřejmě platí povinnost nosit roušky a dodržovat všechna hygienická opatření. Navzdory velkému počtu tříd a žáků v karanténě jsou zatím pozitivně testováni v celé škole 2 žáci a jeden pedagog. S podrobnými informacemi vždy zákonné zástupce kontaktuje přímo KHS.

Všem třídám v karanténě vždy během prvního dne posíláme přes Bakaláře podrobný plán distanční výuky. Žáci mají zřízené školní e-mailové adresy a výuka i komunikace probíhá prostřednictvím Google Classroom.

Horká linka pro akutní informace je 603 924 382 (vedení gymnázia, nikoliv KHS).

AKTUALIZACE 9.9.

Vážení zákonní zástupci,

přestože v tuto chvíli máme pouze informace z médií a sociálních sítí (stejně jako vy), vyplývá z nich zřejmá povinnost nosit ve společných prostorách školy roušku již od zítřka 10.9. V praxi to bude znamenat, že všichni musíme mít roušku nejen v jídelně, ale také na chodbách a toaletách. Naopak rouška nebude povinná při výuce ani při pobytu venku (např. na školním hřišti).

Vybavte, prosím, děti i náhradní rouškou. Den je dlouhý, může se stát cokoli.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Přeji pevné zdraví a nervy 🙂

Jan Netolička
​——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a skutečnosti, že dvěma našim třídám a čtyřem pedagogům byla nařízena karanténa, upravujeme z preventivních důvodů pravidla nošení roušek.

Ve společných prostorách (šatny, toalety, chodby, jídelna apod.) platí povinnost používat ochranu dýchacích cest (nasazenou roušku), a to pro zaměstnance i žáky.

Povinnost mít roušku neplatí ve třídě/tělocvičně/venku v průběhu výuky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Toto nařízení je účinné od pátku 11. 9. 2020, nicméně doporučujeme roušku už zítra (10. 9. 2020).

AKTUALIZACE 8.9.

Dnes byla nařízena karanténa v další třídě, ve které byl minulý týden pozitivně testován jeden žák. Vzhledem k tomu, že se tak stalo na adaptačním kurzu, nařídila KHS karanténu jen v  této jedné třídě.  V současné době tedy máme v karanténě 2 třídy a 4 pedagogy.

3.9.

Nařízení karantény či uzavření školy není v našich rukou, rozhoduje o nich KHS. Tady se můžete dočíst, podle jakých pravidel – Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Od pátku máme kvůli jednomu pozitivnímu testu v karanténě jednu třídu a jednoho pedagoga. Zatím nemáme informace, že by byl pozitivně testovaný někdo další.


Pro zajištění aktuálních informací jsme vytvořili speciální stránku, kde budete nacházet aktuality v souvislosti s koronavirem. Děláme vše pro to, aby se žáci i rodiče od září cítili bezpečně a zároveň příjemně.

https://wigym.cz/informace-o-skole/covid-19-aktuality/

Asi se shodneme, že připomenutí správného chování a hygienických návyků neuškodí. Tady je pár ukázek letáků, s nimiž se od září budou naši žáci setkávat 🙂

letáky