menu

1. místo v krajském kole SOČ

1. místo v krajském kole SOČ

Dne 7. května 2021 maturanti Vojta David (8.A) a Pavel Junker (4.D) vyhráli krajské kolo Středoškolské odborné činnosti v oboru fyzika s následným postupem do celostátního kola.

Porotu zaujalo jejich originální téma – Užití metod Diffusion Monte Carlo a Kernel density estimation k prezentaci vlnové funkce v analytické podobě numerickým řešením Schrödingerovy rovnice. Tato práce se zabývá prozkoumáním možnosti s využitím kombinace metod Kernel destiny estimation (dále KDE) a Diffusion Schrödingerovy rovnice. S kladením důrazu na KDE jsou metody v rámci práce testovány na modelových datech. Práce také prezentuje nutnost užití adaptivních metod KDE, jejichž vzniklá impletentace je použitelná na řešení praktických problémů.

Na výsledkovou listinu soutěže se můžete podívat zde: https://www.svc-korunka.cz/souteze-msmt/stredoskolska-odborna-cinnost.php

Děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce do celostátního kola!