menu

O válce v Sýrii…

O válce v Sýrii…

V pátek 22.11.2019 nám bylo velkou ctí přivítat na našem gymnáziu českou novinářku a bývalou humanitární pracovnici organizace Člověk v tísni Markétu Kutilovou. Přednáška o Sýrii, kterou Markéta Kutilová přednesla studentům vyššího gymnázia, pomohla vnést jasné světlo do jejich pochybností ohledně toho, jak a proč tato válka vznikla, jako roli v ní hrál a hraje Islámský stát, proč jsou Kurdové v hledáčku tureckého prezidenta Erdogana, jaké plány se Sýrií mají kromě Turecka i další země jako například Rusko, Irán, Saúdská Arábie nebo Katar, jaké kruté dopady má na kurdské obyvatelstvo bezdůvodné stažení spřátelených amerických vojsk ze Sýrie a proč se v současné době jedná o budoucnosti Sýrie bez Sýrie.

V dotazech, jimž byla vyhrazena závěrečná část přednášky, se studenti dotkli mimo jiné i problematiky osobního prožívání následků válečných hrůz, s nimiž je novinářka v Sýrii dlouhodobě (do Sýrie jezdí již 10 let) konfrontována. V odpovědi se jim dostalo velmi osobní a intimní zpovědi, která ukázala na neobyčejné lidství Markéty Kutilové, její odvahu, chuť pomáhat ohroženým a nebojácnost pojmenovat věci pravým jménem. Pevný životní postoj této významné české zahraniční zpravodajky může být nám všem obrovskou inspirací.