menu

Zelená Porubě

Zelená Porubě

Ve středu 29.3.2017 proběhlo na Wichterlově gymnázium setkání s místostarostkou Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba, paní Mgr. Zuzanou Bajgarovou. Společně s paní Ing. Zuzanou Kotyzovou z odboru rozvoje obvodu představily projekt Zelená Porubě. Tento projekt umožňuje obyvatelům Poruby spolurozhodovat o tom, jakým způsobem městský obvod využije část svého rozpočtu. Během prezentace projektu a diskuze s žáky, byly představeny všechny kroky, které je potřeba učinit pro zdárné schválení návrhu projektu. Zároveň si žáci mohli prohlédnout pro lepší ilustraci i vítězné projekty na úpravu veřejného prostranství přinášející užitek široké veřejnosti, které na svou realizaci čekají.