menu

Spolek OKNA

OKNA – spolek při Wichterlově gymnáziu je spolkem, který funguje na naší škole již od roku 1998, kdy byl založen jako občanské sdružení přeregistrované v r. 2014 na spolek . Jeho předchůdcem byla o tři roky dříve založená Nadace na rozvoj osobnosti.

Název Okna měl postihnout snahu o otevřenost sdružení a také o otevírání nových možností a obzorů, o průhled z uzavřeného prostoru školy ven do světa. Původní název odrážel také skutečnost, že se jedná o “sdružení žáků, pedagogů, rodičů a přátel prvního porubského gymnázia”. Když byl při padesátém výročí jejího založení škole udělen čestný název Wichterlovo gymnázium, došlo rovněž ke změně názvu sdružení.

Spolek vykonává nesmírně záslužnou práci, neboť po boku školy plánuje, pořádá a financuje mnoho aktivit, na které by škola neměla, nebo ani nemohla mít prostředky. Tím by byli studenti, pedagogové či absolventi o mnohé ochuzeni. Největším počinem v minulosti pravděpodobně bylo vybudování moderního sportovního areálu v hodnotě asi tří milionů korun.

Jaké jsou činnosti spolku?

Hlavním cílem spolku OKNA je pomáhat organizovat aktivity svých členů, být tedy platformou pro jejich seberealizaci. Druhým, neméně důležitým, úkolem je těsná spolupráce se školou na jejích aktivitách jdoucích nad rámec vyučování. Výčtem bychom tedy mohli jmenovat:

  • organizace besed, přednášek, soutěží, kulturních a sportovních akcí
  • poskytování příspěvků na ceny v soutěžích, které OKNA zaštiťují
  • poskytování finančních příspěvků studentům ze sociálně slabšího prostředí a tím umožňování plnohodnotného zapojování do akcí, které škola pořádá
  • podpora zájmové činnosti studentů
  • vydavatelská činnost

Struktura, organizační řád a cíle spolku jsou formulovány ve stanovách. O činnosti spolku se můžete více dozvědět z následujících dokumentů:

Nově zvolená výkonná rada spolku OKNA pro rok 2023:

Zástupci pedagogů:

 • Mgr. Pavel Czernek (předseda)
 • Mgr. Hana Grögerová (místopředseda)
 • Mgr. Marie Štípalová (pokladník)
 • Mgr. Hana Korbelová
 • Mgr. Tomáš Klein

Zástupci žáků:

 • Petr Němec, 5. B
 • František Skořupa, 5. B
 • Jan Drozd, 6. A
 • Markéta Bolková, 2. D
 • David Havrlant, 7. B
 • Samuel Neděla, 7. A