menu

Matematický klokan

Matematický klokan

Každý rok  se v jarním měsíci březnu koná mezinárodní soutěž Matematický klokan. 

Letos  to vyšlo na pátek 22. března. Této soutěže se účastní již  2. třídy základních škol, takže  jsou žáci  rozděleni podle věku do šesti kategorií. Každý řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Maximální počet bodů, který může soutěžící získat, je 120. Naši žáci si opět vedli skvěle.

Kategorie Benjamín

1. místo–   Jan Macháček (2. B, 110 b),   2. místo– Petr Němec (1. B, 109 b),   3. místo– Veronika Hrbáčová (1. B, 106 b)

Kategorie Kadet

1. místo– Jan Holuša (3. B, 115 b),   2. místo– Adam Walder (3. B, 110 b),   3. místo– Tomáš Hrbáč (4. B, 109 b)

Kategorie Junior

1. místo– Oskar Martiňák (5. A, 102 b),   2. místo– Pavel Junker (2. D), 3. místo– Terezie Havelková (2. C)

Kategorie Student

1. místo– Martin Štípal (3. C, 84 b),   2. místo– Richard Šidelka (4. D),    3. místo– Eliška Cigánová (4. C)