menu

Den vědy na fyzice

Den vědy na fyzice

V úterý 29. 1. se studenti 3. ročníků podle svého zaměření rozdělili na skupiny a absolvovali přednášky ze sociologie, psychologie,  fyziky, chemie a biologie.

V učebně fyziky proběhly dvě přednášky. Mgr. Tomáš Nováček nás během první přednášky seznámil s metodou skenovací elektronové mikroskopie, popsal elektronový tubus, vysvětlil fyzikální smysl vzniku dvou základních typů signálu a systém zápisu dat pro vznik výsledného obrazu. V závěru přednášky se věnoval příkladům využití elektronové mikroskopie v praxi.

Ve druhé přednášce doc. Dr. Ing. Vladimír Pata z Univerzity Tomáše Bati ze Zlína studentům vysvětlil postup snímání vysokorychlostní kamerou, postup přípravy a hodnocení výsledků. Se studenty prošli společně krok za krokem všechno, co je třeba udělat, aby snímání děje bylo smysluplné, jak si experiment připravit, jak jej zaznamenat a konečně jak vyhodnotit. Pan docent vyjmenoval studentům, kde všude se dá kamera uplatnit – od automobilového přes letecký průmysl, crash testy a testy airbagů, balistické testy, analýzy výrobních procesů a další.

Zajímavé dopoledne dokumentují fotografie: