menu

Sledování filmu a následná diskuze v semináři nejnovějších dějin

Sledování filmu a následná diskuze v semináři nejnovějších dějin

Za nadpis a níže připojený text děkujeme Hugo Hynčicovi z VIII.A, který vystihuje promítání filmu Postavení mimo hru pod záštitou Jeden svět na školách. Tímto děkujeme paní Mgr. Lucii Pikové za zajištění promítání i sledování rozhovoru s jednou z obětí týrání žen v komunistických věznicích. 

Studenti čtvrtých ročníků a oktávy si v semináři nejnovějších dějin v rámci projektu Jeden svět na školách pouštěli film Postavení mimo hru. Přiblížili si tak téma vykonstruovaných politických procesů na našem území a některých osob, jichž se týkaly. Po promítání probíhala hromadná diskuze mezi studenty a jejich pedagogem, Mgr. Hennhoferem.

Film Postavení mimo hru z roku 2010 pojednává o českých hokejistech z české reprezentace, dvojnásobných mistrech světa z let 1947 a 1949 a o jejich pronásledování komunistickým režimem. Když jim byl roku 1950 zakázán odlet do Londýna, kde měli svůj titul obhajovat, změnil se celý jejich svět. Byli zatčeni a následně vydíráni a fyziky i psychicky mučeni, než došlo k jejich odsouzení za řadu zločinů, velezrady nevyjímaje. Filmem provází Augustin Bubník, jeden z perzekuovaných hokejistů, přičemž se vrací na jednotlivá zmiňovaná místa a podrobně popisuje jednotlivé situace, do nichž byl komunistickým režimem vržen. Dozvídáme se zde o vývoji událostí, jimiž si se svými přáteli prošel a následky, které to pro jejich život přineslo. V diskuzi po zhlédnutí filmu si studenti spolu s vyučujícím aktivně vyměňovali vlastní postřehy a poznatky. Zvýraznili tak důležitá fakta a hovořili o emocích, vyvolaných podstatnými momenty. Každý tak měl možnost poukázat na prominentní chvíle, jehož zaujaly.

Semináře jsou způsob, jak si student může rozšířit své obzory v oblasti výuky, která ho interesuje. A jsou to pak akce a projekty jako tento, které mohou pomoci ozvláštnit výuku a vylepšit přehled znalostí o konkrétním tématu právě těm, kteří o tom mají zájem, neboť si daný seminář dle svých preferencí zvolili. 

Mgr. Dennis Hennhofer