menu

Šarmantní Budapešť

Šarmantní Budapešť

Na pátek 3. května 2019 připravila předmětová komise dějepisu další pokračování projektu „Poznávej evropské metropole“. Po předchozích návštěvách polského Krakova a slovenské Bratislavy padla letos volba na hlavní město Maďarska – Budapešť.

V brzkých ranních hodinách jsme vyrazili do Budapešti, zvládli delší cestu a v dopoledních hodinách dorazili do centra Budapešti. Zde si žáci prohlédli hlavní památky, jakými jsou Országház – budovu maďarského parlamentu, Budínský hrad a Rybářskou baštu – neogotickou pevnost s věžemi a překrásnou vyhlídku na město, Prezidentský palác, kde se nám podařilo zhlédnout výměnu stráží. Dále jsme pokračovali na náměstí Hrdinů, které je jedním z hlavních náměstí Budapešti. Hlavní dominantou náměstí je Památník tisíciletí, který se skládá z 36 metrů vysokého sloupu se sochou archanděla Gabriela na vrcholu a jezdeckými sochami knížete Arpáda a šesti kmenových knížat při patě, a kolonády se 14 sochami představující jakýsi pantheon uherských dějin.

Navštívili jsme také římskokatolickou baziliku svatého Štěpána, jež je pojmenována na počest prvního uherského krále a světce Štěpána I., jehož mumifikovaná ruka je uložena v relikviáři.

Za zmínku stojí také termální lázně Széchenyi, Matyášův chrám, budova státní opery či zámek Vajdahunyad, který jsme také měli možnost si prohlédnout.

Žáci rovněž prošli Váci utcu, což je nejstarší budapešťská obchodní ulice a dnes patří k nejfrekventovanějším a nejznámějším místům pro procházky. Zde mohli ochutnat místní speciality nebo si nakoupit drobné dárky či suvenýry.

Poslední zastavení proběhlo u pevnosti Citadelly, na vrchu Gellért, která připomíná konec druhé světové války, nachází se zde monumentální Socha Svobody. Historická exkurze do Budapešti byla pro všechny velmi přínosná, milovníci historie i zeměpisu si přišli jistě na své, k jedinečné atmosféře nám přálo krásné jarní počasí. V  projektu  „Poznávej evropské metropole“ bychom rádi pokračovali v příštím školním roce.