menu

Náboj Junior

Náboj Junior

Dne 22. 11. 2019 proběhla mezinárodní matematicko- fyzikální týmová soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Náboj Junior. Družstvo 4. B ve složení Jan Holuša, Julie Skleničková, David Havrlant a Matěj Kolář se umístilo v rámci ostravského kraje na krásném 4. místě. Žáci o rok mladší a to Jakub Mršťák, Matěj Bartek, Jan Macháček a Lucie Ohřálová (všichni z 3. B) získali 11. místo.

Všem zúčastněným moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!