menu

Na křídlech Pegasa…

Na křídlech Pegasa…

…se vznáší studentka oktávy B Lucie Nedělová. Poslala své verše do celostátní literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka, kterou vyhlašuje v daném kalendářním roce Knihovna Jana Drdy v Příbrami, a hned bodovala. Okřídlený kůň, symbol básnického umění, ji usadil na třetí příčku v kategorii Poezie 16–19 let. Soutěže se zúčastnilo celkem 66 nadějných literátů ze všech koutů naší republiky ve věku od 12 do 24 let.
Název soutěže mladých poetů a prozaiků odkazuje ke geniálnímu básníku a překladateli z francouzštiny, rodáku z Příbrami Hanuši Jelínkovi (1878–1944).
Milovníci středověké poezie (Zpěvy sladké Francie) vědí , že Jelínkův překladatelský jazyk je hravý, veselý, výstižný, ale i laskavý a smířlivý
k pokleskům našich renesančních předků. Hanuš Jelínek také přeložil do francouzštiny dílo Karla Hynka Máchy, Františka Halase a Karla Čapka.
Budiž tedy ke cti začínající básnířce Lucii Nedělové, že se úspěšně zúčastnila tohoto uměleckého klání. Blahopřejeme!

Text: Marcela Tylečková, Foto: David Havrlant