menu

Moment!

Moment!

 

Wichterlovo gymnázium se stalo od 1. 9. 2018 Sběrným místem organizace Moment. Sběrný koš najdete u vchodu do šaten nalevo od vestibulu. Učit děti pomáhat pro nás vžycky bylo jednou z velkých priorit a ohromný zájem o akce typu Krabice od bot nebo Potravinová sbírka nás utvrzuje v tom, že hodných lidí je u nás víc než dost 🙂

Darovat můžete nepotřebné věci z šatníku a domácnosti, samozřejmě čisté a funkční, zabalené například v igelitové tašce.

Co je dobročinná organizace Moment

Organizace Moment ČR funguje na bázi věcných darů, které dostává od lidí, ať už prostřednictvím sbírky, či individuálním dárcovstvím přímo v obchodě.

Dary poté putují na centrální sklad, kde jsou roztříděny a poslány do sítě dobročinných second handů organizace.

Moment provozuje osm obchodů, šest z nich je v Ostravě, jeden v Karviné a v Praze a svou činností nyní podporuje mobilní hospic Ondrášek, denní stacionář Žebřík, Kola pro Afriku, Save Elephants a CCBC.

 Koho svými dary podpoříte?

Mobilní hospic Ondrášek

  • Provází nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v posledním období života a odbornou péčí jim umožňuje strávit  doma, v kruhu rodiny.

Stacionář Žebřík

  • Umožňuje mladým lidem se zdravotním postižením osobní rozvoj, setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí.

Kola pro Afriku

  • Díky darovaným kolům v rámci sběrných míst po celé České republice, dopřejí cestu ke vzdělání dětem v Africe.

Save Elephants

  • Projekt vedený českým rodákem, který bojuje proti pytláctví a ilegálnímu obchodu se slonovinou.

CCBC

  • Česká společnost pro ochranu biodiverzity podporuje aktivity, které vedou k ochraně přírody.

Jedna taška darovaných pěkných věcí znamená pro partnerské neziskové organizace například tyto možnosti:

  • pro Mobilní hospic Ondrášek:

Hodinu a půl života doma pro nevyléčitelně nemocné pod zdravotnickým dohledem.

  • pro Žebřík:

Jednu hodinu expresivní terapie pro všechny klienty stacionáře.

  • pro Kola pro Afriku:

Transport jednoho kola do Afriky a umožnění pravidelné školní docházky jednomu dítěti na několik let.

  • pro Save Elephants:

Krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně vycvičen na odhalování pytláků slonoviny.

  • pro CCBC

v projektu Kedjom- Keku pomůžete postavit jeden úl v Kamerunu pro včely, které chrání kamerunský les.

Nebo např. pomůžete 6 mořským želvám na svět.