menu

InsPiRo 2018

InsPiRo 2018

Pomalu se stává tradicí, že žáci, kteří se zapojují do nejrůznějších akcí, projektů, přehlídek a soutěží nad rámec svých běžných školních povinností, představují své zkušenosti ostatním, kteří mají zájem a chuť rozšířit své znalosti a dovednosti.

Na motivačním jídelníčku se bude 27. listopadu podávat Studentská odborná činnost (SOČ), Talnet, CTM online kurzy, DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), Inovátor, Letní škola fyziky a jiné „vybrané chody“.

Součástí programu bude i prezentace exponátů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB. Představí se například senzorický robot, fotofon či spektrometr.

Nechte se překvapit a přijďte se podívat.

Zájemci se mohou hlásit u paní prof. Hany Nováčková, která u nás koordinuje práci s talentovanými žáky.


Zde semůžete podívat na fotografie a obsah loňského ročníku.