menu

Den vědy

Den vědy

Letos jsme opět přivítali pedagogy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na přednáškové akci pro studenty třetích ročníků vyššího gymnázia.

Studenti měli možnost vybrat si v několika blocích přednášky na zajímavá témata z oblasti biologie, chemie a fyziky: Geneticky modifikované organismy, (Ne)bezpečný lepek, Plasty a životní prostředí, Kouzlo povrchů nebo Proteiny-motory živých organismů.